Ako správne zakúriť a kúriť v peci a krbe

Ako správne zakúriť a kúriť v peci a krbe

Kúrenie bez úplnej tvorby emisií nie je možné. Pri spaľovaní vždy vznikajú látky ako kysličník uhoľnatý alebo oxid uhličitý. So správnym zakúrením, prikladaním, kúrením a hlavne použitím správneho paliva (suché drevo) môžeme toto zaťaženie výrazne znížiť. Taktiež správne nastavenie spaľovacieho vzduchu zohráva veľkú rolu pri kúrení s drevom.