Ako správne zakúriť a kúriť v peci a krbe
Kúrenie bez úplnej tvorby emisií nie je možné. Pri spaľovaní vždy vznikajú látky ako kysličník uhoľnatý alebo oxid uhličitý. So správnym zakúrením, prikladaním, kúrením a hlavne použitím správneho paliva (suché drevo) môžeme toto zaťaženie výrazne znížiť. Taktiež správne nastavenie spaľovacieho vzduchu zohráva veľkú rolu pri kúrení s drevom. 

 

Nie je nič krajšie ako nádherná hra plameňov v zimných večeroch. Kto by chcel navyše k tomu chrániť životné prostredie, mal by vedieť správne kúriť. Len tak sa zachová nízka miera emisií a záťaž na zdravie človeka.

PRED KÚRENÍM PO KÚRENÍ

Čisté a technicky dokonalé ohnisko je Alfou a Omegou pre vykurovanie s nízkou produkciou emisií. K tomu musí byť samozrejme prispôsobený aj komín. Z tohto dôvodu musí byť každé nainštalované zariadenie pravidelné kontrolované kominárom.

V zásade možno rozlíšiť dva typy zakurovania: zapálenie zhora a zdola. Každý z týchto typov zapaľovania podporuje určitý druh spaľovania. Zapaľovanie zhora sa odporúča pri ohniskách bez roštu, kdežto zakúrenie zdola je vhodnejšie pri ohniskách s roštom.

Pre správne zakúrenie je nutné:

 • Prírodný podpaľač
 • Drevené triesky s obvodom menším ako 20 cm

 

ZAPÁLENIE ZHORA

 1. Položte dve až tri polená s malými odstupmi vedľa seba na podlahu ohniska ( štiepne hrany by mali ísť smerom nahor).
 2. Triesky umiestnite nakríž a naprieč na polená.
 3. Medzi triesky vložíte pevný podpaľač Fidibus od Brunnera (odstup 3- 5 cm).
 4. Reguláciu prívodu vzduchu nastavíte podľa návodu na obsluhu.
 5. Skontrolujte, či sú škrtiaca klapka a uzatváracia klapka otvorené.
 6. Zapáľte podpaľač a uzatvorte dvierka ohniska.

 

 

SPRÁVNE PRIKUROVANIE

Pri správnom kúrení sa prívod vzduchu zníži, keď sa rozhorí drevo. Prikladá sa najskôr až vznikne pahreba so žeravými uhlíkmi. Pri opätovnom zakúrení položte polená na pahrebu, prípadne môžete použiť drevené brikety.

Predtým ako položíte nové polená do ohniska, pahreba by sa mala zosunúť do kompaktnej kopy a nato položiť polená.  Aby sa drevo čo najrýchlejšie vznietilo, pomôže ak opäť otvoríte reguláciu prívodu vzduchu. Toto je časový bod, kedy by sa mal prívod spaľovacieho vzduchu zredukovať na normálnu prevádzku.

 

SPRÁVNE USKLADŇOVANIE DREVA

Pri kúrení s drevom rozhoduje druh dreva a jeho správne uskladňovanie, či v krbe správne zhorí. Po stáročia sa zvyčajne nasekané drevo ukladá tak, aby sa ušetril priestor. Pritom výška uskladneného dreva závisí od veľkosti a formy polien.

Dôležité je, aby drevo bolo uskladnené v suchých a dobre vetrateľných podmienkach, pretože vlhké drevo  zle horí, odovzdáva menej tepla a veľmi dymí. Čím suchšie je drevo, tým vyššia je energetická hodnota tepla. Kominár častokrát zabudne pri bežnej kontrole zmerať vlhkosť dreva meračom vlhkosti.

Ideálne miesto na uskladnenie sú suché, zakryté  a dobre vetrané prístrešky, ktoré majú chránenú podlahu, takže vlhkosť podlahy nemôže narastať. Najlepšie miesto na skladovanie je teda kôlňa- ak je drevo už dobre presušené. Ak je drevo ešte vlhké, malo by sa skladovať vonku, pretože tam je rýchlejší proces sušenia. Nevhodné sú uzatvorené priestory ako pivnica alebo siahovice, ktoré sú zabalené vo fólii.

Stačí, ak sa drevo za výhodných skladovacích podmienok nechá jednu letnú sezónu schnúť. Časom by sa mal obsah vlhkosti dreva zvyčajne pohybovať okolo 20 %.

Správne skladovanie dreva: 

 1. Drevo skladujte na jednej stene, napr. stena domu. Pritom dávajte pozor, aby medzi drevom a stenou domu bol odstup cca 10 cm kvôli dobrej cirkulácii vzduchu. Tým sa proces sušenia urýchli.
 2. Polená ukladajte tak, aby cez ne mohol prenikať vietor. Základ tvoria tenké pne, ktoré sú položené naprieč voči uskladneným polenám.

Výber správneho dreveného paliva je rozhodujúci pre vykurovaciu hodnotu. Vlastnosti ako úlet iskier, farba plameňa a vôňa sú častokrát rozhodujúce pri výbere dreva.

Vhodné sú:

 • Buk ( vyššia vykurovacia hodnota)
 • Javor
 • Čerešňa
 • Hrab (všeobecne je ťažšie ho naštiepať)

 

Zroj: www.brunner.sk